Smarta körjournaler underlättar för åkerier

Just nu råder det stor brist på kompetenta lastbilschaufförer inom åkerbranschen. Något som är och kommer fortsätta vara en utmaning för åkerierna. Företagen måste nämligen hitta personal samtidigt som körningarna ska vara så effektiva som möjliga.

Den senaste tidens moderna teknikutveckling har dock nått även åkeri- och transportbranschen. Smarta system som ser till att långa körningar effektiviseras och redovisas korrekt. Elektroniska körjournaler är ett bra exempel på i teknik i branschen. Men vad skiljer den sortens journal från traditionella körjournaler? Här har du svaren!

Ökad brist på lastbilschaufförer

I andra branscher har den nya tekniken på olika sätt påverkat behovet av arbetskraft. Robotar har tagit över en hel del av industriarbetet och digitala system sköter administration. Inom åkeribranschen är dock erfarna och utbildade lastbilschaufförer än idag starkt efterfrågat. Faktum är att det råder en akut brist på chaufförer och den som vill garantera jobb i framtiden bör satsa på att bli lastbilschaufför. För jobb finns så det blir över nu, men även i framtiden.

Inom transport- och åkeribranschen har den moderna tekniken istället revolutionerat företagens sätt att kontrollera körningar. Det handlar om nya, smarta system som syftar till att underlätta för arbetsgivare i arbetsvardagen. Vanliga körjournaler har länge varit ett självklart inslag för att arbetsgivare ska kunna visa hur anställda använder företagets fordon i jobbet. De har traditionellt redovisats på papper eller i dator. Den senaste tekniken inom området är dock elektroniska körjournaler som kopplas in direkt i lastbilen. En elektronisk körjournal registrerar då fordonets samtliga körningar per automatik. Det är ett avancerat typ av spårningssystem som med digitala manér underlättar för åkeriföretag. Ta gärna en titt här https://www.northtracker.com/ för att läsa mer om hur en elektronisk körjournal fungerar i praktiken.

  • Exakt lokalisering av fordon
  • Kontroll av hastighet
  • Tidtagning vid stillastående
  • komplett underlag till Skatteverket

Moderna körjournaler tenderar även att erbjuda ytterligare funktioner så som stöldskydd, trafikledning och maskinlogistik. Ett tämligen komplett spårningssystem för dagens åkeriföretag med andra ord.

Elektroniska körjournaler

Svenska företag tenderar i allt högre grad att utrusta lastbilar med elektroniska körjournaler eftersom det ger ett precist och säkert underlag. Det är dessutom tidseffektivt i verksamheter där det ofta råder högt tempo på själva ledningssektionen. Även om arbetsgivaren litar på chaufförerna är ett smart journalsystem en trygghet. Det hjälper företaget att se hur lastbilen används i alla moment.