Personalliggaren – ett dagligt hjälpmedel för verksamheten

Vissa yrkeskategorier ska enligt beslut från Skatteverket, föra personalliggare. En personalliggare är till för att få en bra överblick över verksamheten och personalen dagligen. Mer om vad personalliggare innebär, får du veta i den här artikeln.

Det är inte alla branscher som kräver personalliggare, men ändå fler än du kan räkna på ena handen. Med smart tidsrapportering kan verksamheten hålla ett öga på vilka som kommer och går, vilka som arbetar för dagen och vilka som är lediga, sjuka och så vidare. Numera går personalliggaren att ha i mobilen. Prova till exempel Nuba som är en behändig app, enkel att ladda ned och tar ingen plats.

personalliggare tidsrapporteringVilka branscher omfattas av personalliggaren?

Det finns ca 6 branscher som måste använda sig av personalliggare., enligt Skatteverket. De olika branscherna är skönhetsbranschen, byggbranschen, restauranger, tvätterier, fordonsservice & verkstad samt livsmedelsbranschen & tobaksgrossister. Dock kan reglerna te sig annorlunda i byggbranschen än i de övriga exemplen. Varje bransch följer sina riktlinjer om hur rapporteringen ska ske. Detta för att Skatteverket kan komma att göra oanmälda kontroller. Det förekommer nämligen mycket svartjobb i ovan nämnda yrkeskategorier, vilket gör att en personalliggare är utmärkt att ha till hands.

Funktion och användning

Alla medarbetare som kommer och går under dagen, ska antecknas i en personalliggare. Gör det inte det, kan böter åläggas verksamheten. Det ska tydligt framkomma varje persons personnummer, när denne påbörjade sitt arbetspass och ner han eller hon slutade. Hur arbetspasset än ser ut, måste anteckningarna avslöja hur. Det är också viktigt att inte glömma nedteckna verksamhetens organisationsnummer och detaljer.

All personal ska figurera i personalliggaren. Det betyder att även praktikanter eller eventuella släktingar som hjälper till oavlönat, ska finnas med. Har du en enskild firma men har folk som ibland eller regelbundet är verksamma hos dig i form av hjälp eller liknande, måste en personalliggare finnas där både du själv och dina ”hjälpredor” finns nedtecknade. Vissa tycker dock att de nya reglerna bör ses över.

Så förs en personalliggare

Förr fördes hela personalliggaren i bokform och med manuellt arbete. Idag har samhället tillfört digitaliseringen och det mesta sker med en app eller via ett datorsystem. Appar är smidiga verktyg och även miljövänliga då de tar lite plats och undviker en massa pappersslöseri.