Ligg ett steg före med CRM-system

CRM-system hjälper dig att hålla kolla på dina befintliga och potentiella kunder. Post it-lappar och Excel-dokument räcker kanske till en början, men det är knappast ett hållbart alternativ om tillväxt är en seriös ambition. Förändring i ett företag är generellt en mödosam process. Ju tidigare ditt företag investerar i ett smart CRM-system, desto smidigare och snabbare går övergångsprocessen. Så fort systemet är implementerat i företaget kan fokus läggas på det som spelar roll: behålla befintliga kunder och förvärva nya.

I takt med att ditt företag växer, blir det allt viktigare med ett system för att lagra information om kunder och prospekts. Dels för att du ska ligga steget före mot dina konkurrenter, dels för att du behöver vara trygg med att ditt företag lagrar informationen på ett korrekt sätt enligt GDPR:s regelverk. De flesta CRM system idag är uppbyggda med EU:s nya regelverk i åtanke. Det är viktigt eftersom att bryta mot reglerna kan leda till böter.

CRM låter dig fokusera på det viktiga

När ditt CRM-system är implementerat kan du känna dig trygg i att företaget utan oro kan koncentrera sig på att växa. De tråkiga, administrativa bitarna reduceras och compliance-ansvaret blir enklare att förhålla sig till. CRM hjälper dig att på ett enkelt sätt administrera kunder, förbättra kundrelationerna och skräddarsy kampanjer. Det ger dig en bättre överblick över dina kunders mål och svårigheter, vilket i sin tur ger dig bättre verktyg för att utforma anpassade offerter och kampanjer.

AI-revolutionens påverkan på CRM

En intressant aspekt med framtidens CRM-system är kopplingen mellan CRM och AI. Dagens system underlättar definitivt ett företags kundadministration, men det kräver fortfarande viss manuell hantering. I framtiden tror experter att AI kommer kunna automatisera hanteringen och analysen av din kundinformation. En inte helt orimlig vision är att AI på sikt även kan ta viktiga beslut åt dig, till viss del händer det redan idag. Till exempel kommer AI:n kunna analysera ett prospekts finansiella tillväxt, dina noteringar om prospektets önskemål och framtidssyn, och hundratals andra aspekter för att sedan ge dig en slutsats om hur du bäst ska ta dig an prospekten.