Larm viktigt vid ensamarbete

Vad behöver de som arbetar i otrygga miljöer ha? Bland annat personsäkerhetslösningar inriktade på arbete i utsatta platser.

Ensamarbete gör personlarm och andra trygghetsåtgärder väldigt viktiga, inte minst på utsatta arbetsplatser. På www.agabpersonlarm.se kan du läsa om personsäkerhetslösningar inriktade på arbetsmiljö i otryggare arbetsmiljöer där hot och våld kan förekomma, inte minst när det gäller just ensamarbete.

Att få svar vid larm och anrop

Vikten av att snabbt kunna få hjälp om något händer, belyses i denna artikel om ensamarbete på Arbetsmiljöupplysningen:

Den som arbetar ensam och har ett riskfyllt arbete ska alltid ha möjlighet att kontakta andra personer så att hon eller han kan få hjälp. Att få svar på anrop eller larm är avgörande för att kunna reda upp en kritisk situation. Om det inte går att snabbt få hjälp får man inte arbeta ensam.

Det är med andra ord livsviktigt att det finns personlarm eller andra säkerhetslösningar med i bilden när det sker ensamarbete på utsatta platser eller där det kan hända saker som är farliga.

TV4 Nyheterna rapporteras det om hur arbetsmiljön innanför murarna på den svenska kriminalvården är under all kritik. Ensamarbete som egentligen inte är tillåtet är vardag för de som arbetar på de olika kriminalvårdsanstalterna, dessutom är hot och våld vanligt förekommande. En riktigt utsatt plats att arbeta på med andra ord.

Fler sådana arbetsplatser är statens egna behandlingshem för missbrukare. Droger, hot och våld är vanligt, liksom ensamarbete, som gör den anställde extra utsatt. På Sveriges Radio går det att läsa om hur fackförbundet Seko nu slår larm om den dåliga arbetsmiljön. Det är bland annat svårt att hindra drogmissbrukare från att fortsätta missbruka droger, eftersom narkotika lätt kommer in på behandlingshemmen.