Inhyrda läkare minimerar kostnaderna i vården

Med alla omkostnader som den svenska vården står inför och har så gjort under en tid nu, är det på tiden att vårdinrättningar tänker till om hur de ska sänka sina utgifter och samtidigt få in kompetent personal. En sådan lösning är att ta in hyrläkare istället för att bemanna inrättningen med fast anställda läkare och vårdpersonal. Skillnaderna i kostnader är nämligen betydlig i de flesta avseenden.

Alltsedan vården börjat gå på knäna har bemanningsföretagen haft att göra. Eftersom vårdcentralerna och sjukhusen själva har svårt att klara den vardagliga arbetsbelastningen, har andelen bemanningsföretag läkare vuxit sig stadigare. Detta har lett till att arbetsbördan fördelats och att patienterna sluppit alltför långa väntetider, samtidigt som vårdinrättningarna har lyckats hålla kostnaderna nere på ett fördelaktigt sätt.

Varför en kostnadsfördel med hyrläkare?

Själva poängen med ett bemanningsföretag är att timkostnaden för företaget (eller landstinget) som utnyttjar den inhyrda personalens kompetens, blir betydligt mindre och även mindre än vad media och andra aktörer har givit sken av. Enligt debatten i Sverige, har begreppet hyrläkare fått en negativ klang och många har varit kritiska till huruvida det kan gynna patienterna eller inte.

Men faktum är att när det sneglats närmare på de kostnader som funnits med i bilden och när det har jämförts mellan direktanställda läkare och inhyrd personal, har det faktiskt framkommit att det blivit billigare i längden med det sistnämnda, samt också att patientsäkerheten ökat. Anledningen till detta är att vårdinrättningarna som hyr in läkarna slipper sociala avgifter och arbetsgivaravgifter som prompt måste betalas för direktanställd personal. Vid första anblick ser dock kostnaderna högre ut för bemanningsföretagen om det bara gäller timpriserna, men då har det alltså inte tagits hänsyn till alla de extra avgifter och kostnader som tillkommer. Dessutom är det värt att understryka att direktanställda läkare och sjuksköterskor också har rätt till andra saker förutom den vanliga lönen.

  • Sjuklön
  • Semesterlön
  • Utbildningskostnader mm.

Som slutsats går det med andra ord att säkerställa att bemanningsföretag är en behjälplig och nödvändig ”krycka” inom svensk vård och utan den hade det förmodligen sett mycket värre ut än vad det gör.

Timkostnaden inte den enda faktorn

Utöver timkostnaden spelar även andra faktorer in huruvida det ska räknas som kostnadseffektivt eller inte att hyra in läkare. Ett exempel är antalet patienter på varje läkare. Om hyrläkare avlastar de vanliga läkarna under hektiska dagar med många patienter, blir kostnaden i genomsnitt lägre för landstingen.