GDPR-misstag som kan leda till åtal

För någon som bedriver affärsverksamhet är nog GDPR den lagstiftning som gett mest huvudvärk. Det kommer in stora mängder anmälningar till Datainspektionen om överträdelser och personuppgiftsincidenter. Många misstag går det att förebygga, till exempel genom att ge ett begränsat antal anställda tillgång till endel dokument och information. Fortfarande är lagstiftningen ny, och all praxis är inte riktigt lagd än.

Idag tilldelas många människor på en arbetsplats personuppgifter som kanske inte längre är lagliga. Ofta handlar det faktiskt om rena misstag där en ansvarig person råkar skicka ett mail till fel person, innehållandes känsliga uppgifter om någon. Misstänker du att dina personuppgifter används på felaktigt sätt? Då kan du kontakta advokatbyrån Legio som kan ge dig juridisk rådgivning och eventuellt kan ni gå vidare i frågan.

Att kontakta en jurist

Det är viktigt att ta kontakt med en jurist om man har frågor som rör lagöverträdelser. Många myter och feltolkningar cirkulerar på nätet och det bästa är helt enkelt att ta hjälp av någon som är expert och insatt i lagen och domstolarnas praxis. Det kommer in mängder med anmälningar om GDPR till datainspektionen och man konstaterar att det ofta rör sig om vanliga misstag. Behandlar man till exempel uppgifter om någons hälsa eller politiska uppfattningar bör man se till att ha ett ombud. Här diskuterar man hur höga skadestånden kan väntas bli på en GDPR-anmälan.

Det är också vanligt att företag som använder sig av data om folks surfvanor hamnar lite snett. Att lagra cookies till exempel är något som man måste göra den som är inne på ens sida medveten om att man gör, och man måste också godkänna det. Läs en artikel som berör ämnet på ett bra sätt. Det som kan vara bra att komma ihåg är att GDPR-lagstiftningen skyddar personuppgifter på ett sätt som är anpassat till våra moderna system av cookies, datalagring och annat. Det är tänkt att öka tryggheten för exempelvis konsumenter på nätet, men också mellan företag och b2b-verksamheter. Se därför alltid till att vara bra påläst, det lönar sig faktiskt i slutändan.