Få företaget att växa

Även ett framgångsrikt företag har stora möjligheter att växa och prestera ännu bättre. Genom att förbättra kompetensen hos personalen, effektivisera lagerhanteringen och se över organisationen kommer företaget att kunna öka sin lönsamhet.

Det finns ett uttryck som säger att den som inte utvecklas kommer att avvecklas. Även om ett företag går bra krävs ständig utveckling och förbättring för att inte hamna efter när konkurrenterna plötsligt sprungit förbi. I takt med ökad näthandel blir lagerhantering en allt viktigare del av företags verksamhet. För att skapa ett effektivt lager gäller det att ha rätt kompetens och ta hjälp av professionella leverantörer. Ett hett tips: Läs mer om Linde och deras effektiva logistiksystem för lager.

Ökad tillväxt i företag

För att öka tillväxt och lönsamhet i företaget behöver hela organisationen ses över. Ledningen behöver löpande föra ett strategiarbete för framtiden. Det är också viktigt att analysera hur det har gått och vad som skulle ha kunnat göras bättre.

Det gäller även att följa med i utvecklingen av samhället och känna till vilka trender som finns. I takt med ökad digitalisering och näthandel blir effektiva logistiklösningar för lagerhanteringen allt viktigare när e-handeln konkurrerar ut de fysiska butikerna.

Ibland kan det även behövas mer drastiska åtgärder som att byta affärsmodell för att komma vidare och fortsätta en framgångsrik verksamhet. Det finns mängder med exempel under de senaste decennierna på företag som inte klarat av teknikskiften och helt försvunnit från marknaden inom t.ex. mobiltelefoni.

Nöjd personal ger nöjda kunder

Ett lyckat utvecklings- och förändringsarbete kräver att personalen är med och förstår varför förändringen görs. Det är därför viktigt att utbilda personalen. Några kanske måste gå en längre utbildning för att höja sin kompetens inom exempelvis IT.

Marknadsföring i sociala medier

Marknadsföringen har ändrats från att tidigare till största delen ske via annonssidor i papperstidningar till att idag finnas på sociala medier. Företag arbetar allt mer riktat via vissa kanaler för att nå ut till sin målgrupp. För att utveckla företaget gäller det därför att se över sin marknadsföring. Det viktigaste för företag är att nå ut till de personer som är potentiella kunder, t.ex. hundägare om företaget säljer hundmat eller löpare om det är ett sportskoföretag. Här kan samarbeten med exempelvis nischade influencers vara en effektiv del av marknadsföringen.

Utveckla hållbarhetsarbetet

I takt med en ökad medvetenhet hos konsumenter för miljö och etiska frågor krävs att företag skapar en strategi för hållbarhet. Se över frågor om miljö, jämställdhet, villkor för arbete hos underleverantörer i andra länder o.s.v. Lyft gärna fram hållbarhetsarbetet i marknadsföringen som ett säljargument. Hållbarhetsarbetet är ett viktigt sätt att stärka företagets varumärke och skapa en positiv känsla hos kunderna.

Tips för tillväxt i företag

  • Ha ett pågående strategiarbete för framtida tillväxt och lönsamhet.
  • Se till att få med personalen genom vidareutbildningar.
  • Var uppdaterade om gällande information om regler och tillstånd när verksamheten utvecklas.
  • Uppdatera lager- och logistiksystem för att inte hamna efter den enorma utvecklingen av näthandel.
  • Utveckla marknadsföringen genom att arbeta med sociala medier.
  • Se över hållbarhetsfrågor.