Branding av företaget

Att starta ett företag innebär en rad olika utmaningar. En av de svårigheter som finns är att nå ut med sina tjänster eller produkter på marknaden, samt att synas bland alla de konkurrenter som finns. Med andra ord måste det i hög utsträckning arbetas på företagets budskap ut mot kunderna på olika sätt; det vill säga branding.

Rätt utförd branding är på olika sätt mycket värdefull för alla verksamheter. Det är lätt att tänka att det är något som bara är viktigt i kundens ögon, men faktum är att även företagets anställda tjänar på att arbeta för ett företag som har en tydlig image. Det skapar en större mening i det dagliga arbetet; det är lättare att jobba mot uppsatta mål om man förstår sammanhanget. Branding kan också användas på personnivå, som en sorts företagsimage på arbetsmarknaden.

Identifiera erbjudandet

Hur arbetar man då med branding? Den svåraste biten brukar vara att komma fram till var någonstans man ska börja. Här ska man dock tänka på hur företaget och dess produkter eller tjänster ska uppfattas i kundens ögon – detta är själva essensen av branding. Därför är det också viktigt att tänka på både små och stora detaljer när det kommer till ens varumärke. Är det till exempel ett e-handelsföretag kan det vara bra att till och med sätta sin logga och sitt varumärke på paketens packtejp som man sänder ut till kunderna. Sådan tejp kan beställas enkelt från företag som arbetar med just profilprodukter, vilket går att se här hos Axon Profil exempelvis. Varför det är så viktigt att tänka på detaljerna är till kundernas fördel. Det ska det vara lätt för kunden att identifiera produkten, att direkt associera den med företaget i fråga. Brandingen måste här följa en röd tråd, där allt som företaget gör genomsyras av den image och inriktning som är vald – i både stort och smått helt enkelt.

Branding – ett exempel

Tänk dig som ett exempel ett företag som arbetar med ätbara hälsoprodukter. Samtliga produkter måste här vara igenkännliga för kunden; de ska höra ihop genom att använda samma formspråk på förpackningarna, samma kulörer etc. Förpackningens syfte är att ärligt spegla innehållet, inte att lura kunden. Brandingen handlar också om att ha en konsekvent kvalitet på produkterna; kvaliteten får inte avvika eftersom illusionen då bryts direkt. I det här specifika fallet måste också de ätbara produkterna verkligen vara hälsosamma. De måste med andra ord innehålla ofarliga ämnen, samt ingredienser som på något sätt gör kroppen gott. Kunden måste dessutom övertygas om ”det rätta” med att köpa dessa produkter, genom att företaget förser dem med en säljande text som visar varför de är ett bra köp.

 

Självklart handlar branding också om ganska omfattande marknadsföring; kunden måste ju på olika sätt få reda på produkterna eller tjänsterna – annars existerar de inte.