Allt du inte visste om ekonomi

Hur man tolkar ordet ekonomi skiljer sig åt från person till person. En del kanske tänker på mynt och sedlar medan andra drar tankarna mot aktier och fonder. Det är ett begrepp som har flera olika kategorier under sig, men en gemensam nämnare är produktion, distribution, eller handel och konsumtion av varor och tjänster. Här på ACTA skriver vi generellt om ekonomi, men vi djupdyker även i relaterade ämnen som berör fältet.

Ekonomi är ett ämne som är aktuellt både för hushållet och de stora företagen. Några huvudsakliga discipliner inom ekonomi är nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi och privatekonomi. En överskådlig beskrivning av vad de innefattar finner du under detta stycke.

Företagsekonomi

Till skillnad från den ekonomi som berör ditt hushåll handlar företagsekonomi, precis som det låter som, ekonomin på ett företag. Det kan handla om att lägga budget, ta fram marknadsföring, ta hand om utgifter och betala ut löner. Det är ett stort fält och det är sällan en ensam person tar sig an all ekonomi på företaget. Istället är det vanligt att ha en hel ekonomiavdelning med experter inom de olika fälten som dirigeras av ekonomi- eller marknadschefen. Kort och gott handlar det om att styra företaget uppåt och se till att gå med vinst, att sträva efter framgång helt enkelt.

Privatekonomi

Den typ av ekonomi som berör i princip alla är privatekonomi, alltså det som krävs för att driva sitt hushåll. Alla vardagsutgifter som att handla mat, betala räkningar, spara till pension och betala av huslånet är alla delar av det som kallas privatekonomi. Man kan sammanfatta det som att hantera hushållets ekonomiska resurser, och allt vad det innebär. Till skillnad från företagsekonomi som ofta har flera avdelningar som hjälps åt kan det vara tuffare med privatekonomin eftersom man ofta endast är en eller två personer som styr. Samtidigt är det med en större frihet och man kan själv välja hur man lägger upp prioriteringar.

Nationalekonomi

Precis som det låter som handlar nationalekonomi om ekonomi i ett större perspektiv. Det är nämligen ett samhällsvetenskapligt område och behandlar således hur samhället använder sina resurser. Här ingår allt från hur enskilda aktörer beter sig till vilka tillgångar samhället sitter på och är med andra ord ett väldigt stort ekonomiskt område.

Finansiell ekonomi

Den finansiella ekonomin handlar om monetära transaktioner, alltså handel av pengar och andra värdepapper. Det är inom detta fält många finanshajar handlar och gör stora pengar på att byta och sälja i aktier, valutor och annat. Du har säkert hört om börsen på Wall street och hur stort det är i USA. I Sverige har den finansiella ekonomin inte varit stort lika länge, utan man började räkna det som ett ekonomiskt ämne först på 80-talet.

Ekonominytt

Kontakt

Hör av dig till oss om du har några frågor gällande ekonomi och marknadsföring!

E-mail: kontakt@acta.se